Euskal Literaratura lantzeko materiala sortzeko lantegia.