Categoría para la formación del curso 21-22

Ikastaroaren helburuak: datuen babesari buruzko araudiaren puntu nagusiak ezagutzea eta langile publikoa eguneroko jardunean tratatzen dituen datu pertsonalen zaintzaz kontzientziatzea.

Testuak: Maider Urroz, Christian Hidalgo y Luis Calatayud.

Ikastaroaren edizioa: Margarita Leoz y Mikel Melero.

Nafarroako Gobernuko langileen lankidetzatik sortutako ikastaroa (Hezkuntza Departamentua, Nafarroako Foru Ogasuna, INAP eta Nafarroako Gobernuaren Datuak Babesteko Unitate Delegatua).

Objetivos del curso: conocer los principales puntos de la normativa en protección de datos y concienciar a la persona empleada pública en el cuidado de los datos personales que trata en su desempeño diario. 

Textos: Maider Urroz, Christian Hidalgo y Luis Calatayud.

Edición del curso: Margarita Leoz y Mikel Melero.

Curso creado a partir de la colaboración de personal del Gobierno de Navarra (Departamento de Educación, Hacienda Foral de Navarra, INAP y Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra).