Zenbakiak, orduak, datak eta ehunekoak euskaraz nola adierazi behar diren argitzeko ikastaroa.